IEM Scholarship

Dear All Student   The Institute of Engineers Malsyia invites all Malaysian Students to apply the IEM Scholarship to further study at our faculty. The applicat must fulfilled this Tan Sri Enge, (Dr.) Hj Yusoff Ibrahim Memorial Scholarship as below;   1. Must be a...

Biasiswa lepasan ijazah Yayasan Iskandar

Yayasan Iskandar (dikenali juga sebagai Yayasan Sultan Iskandar Johor) menawarkan biasiswa lepasan ijazah di universiti-universiti tempatan bagi tahun 2014 (untuk Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidangUndang-undang, Matematik dan Kejuruteraan) .Mereka yang...