Pelajar-pelajar adalah dipelawa mengikuti mengikuti program mobiliti pelajar di universiti di negara terlibat iaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei dan Jepun.

Syarat :

Pelajar yang mengikuti program ini adalah diminta mendaftar subjek yang ditawarkan di universiti tuan rumah dengan mengikuti pengajian selama 1 hingga 2 semester. Pelajar juga perlu menduduki peperiksaan akhir da pelajar akan mendapat pemindahan kredit di UTM.

Pembiayaan :

Program ini adalah ditanggung sepenuhnya oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Maklumat lanjut :

Sila lawatai www.utm.my/international >> outgoing student/ student abroad/student exchange (www.utm.my/international/study-abroad ) atau hubungi Puan Siti Rahimah Mohd Yusof di talian 07-5536843 atau email sitirahimah@utm.my

Tarikh tutup :
31 Disember 2014