1. Prosedur Pengendalian Pengajaran dan Nota Kuliah
 2. Prosedur PSM HMK
 3. Prosedur Pengendalian Kerja Lapangan
 4. Prosedur Pengendalian Latihan Industri
 5. Prosedur Pengendalian Projek Rekabentuk
 6. Prosedur Pengendalian dan Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan
 7. Prosedur Pengendalian Pembangunan Kurikulum
 8. Prosedur Projek Sarjana
 9. Prosedur Penilaian Kemajuan Penyelidikan
 10. Prosedur Semakan Kurikulum
 11. Prosedur Buku Pandua Akademik
 12. Prosedur Penilaian Berterusan Program Akademik
 13. Prosedur Pengendalian Makmal