1. Prosedur Pendaftaran Program Pelajar Baharu
  2. Prosedur Pendaftaran Kursus Pelajar Baharu
  3. Prosedur Pra Pendaftaran Kursus Online
  4. Prosedur Pendaftaran Wajib
  5. Prosedur Pendaftaran Pembetulan Lewat Berdenda
  6. Prosedur Tarik Diri
  7. Prosedur Jadual Waktu
  8. Prosedur Pengendalian Markah dan Keputusan Peperiksaan
  9. Prosedur Pengendalian Penganugerahan
  10. Prosedur Pengendalian Peperiksaan Lisan VIVA