Untuk makluman bersama, pihak universiti telah bersetuju untuk mengadakan satu Syarahan Perdana sepertimana maklumat berikut:
Tarikh: 6 Februari 2024 (Selasa)
Masa: 9.00pg – 1200tgh
Tempat: Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI), UTMJB
Penyampai: Prof. Ts. Dr. Edy Tonnizam bin Mohamad
Judul: Kebolehkorekan Jasad Batuan Tropika: Perspektif Geologi dan Kejuruteraan

Sehubungan itu, semua staf dan pelajar FKA adalah dijemput untuk menghadiri program tersebut, melainkan staf yang telah terikat dengan tugas rasmi lain yang telah diatur lebih awal. kehadiran saudara diharap dapat menyemarakkan lagi program ini, khususnya kerana Prof. Ts. Dr Edy adalah merupakan sebahagian daripada keluarga FKA itu sendiri.

Sekian, terima kasih

Timbalan Pendaftar FKA

—————————————————————————————————–

Salam and Greetings to all FKA staff and students.

Kindly be informed, the university has agreed to hold a Prime Lecture as per the following information:
Date: 6 February 2024 (Tuesday)
Time: 9.00am – 1200pm
Venue: Senate Hall, Sultan Ibrahim Chancellery Building (BCSI), UTMJB
Presenter: Prof. Ts. Dr. Edy Tonnizam bin Mohamad
Title: Excavatability of Tropical Rock Mass: Geological and Engineering Perspectives

Accordingly, all FKA staff and students are invited to attend the program, except for staff who have been tied up with other official duties that have been arranged in advance. Your presence is expected to fuel this program, especially because Prof. Ts. Dr Edy is part of the FKA family itself.

Thank you