Setinggi- tinggi tahniah diucapkan kepada Prof. Ts. Dr. Edy Tonnizam Mohamad di atas pelantikan ini dan ucapan penghargaan ditujukan kepada Prof Ir. Dr. Mahmood Tahir atas segala sumbangan dan khidmat yang telah dicurahkan kepada Universiti khasnya.