Proses pengedaran Pemberian Baucar Buku 1 Malaysia (BB1M) kepada pelajar-pelajar pada bulan februari 2012 di pejabat akademi Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)