Latihan Industri

 

Latihan industri untuk pelajar Kejuruteraan Awam adalah kursus wajib yang mana semua pelajar perlu lulus sebelum graduan. Tempoh latihan industri biasanya tidak kurang daripada 12 minggu. Pelajar perlu menjalani latihan industri sama ada di sektor kerajaan ataupun swasta termasuk jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, firma konsultan mahupun kontraktor.

 

Muat turun:

 

Pengecualian Latihan Industri

 

Muat turun: