Hubungi Kami

SPACE-SKA
Aras 1, Blok M46
Sekolah Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
Johor

nadirah@utmspace.edu.my

07-5531743