SKA telah menghantar 9 orang pelajar ke program Kem Pemimpin Muda Prihatin Air Khas Kebangsaan 2022 di Kem Nur Laman Bestari Eco Resort, Ulu Yam, Selangor.
Program ini adalah anjuran Unesco-IHP Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Teknologi Mara dan Universiti Utara Malaysia.