1. Prosedur Perancangan Pengurusan
  2. Prosedur Kawalan Dokumen
  3. Prosedur Kawalan Rekod
  4. Prosedur Tindakan Pembetulan
  5. Prosedur Tindakan Pencegahan
  6. Prosedur Kawalan yang Tidak Memenuhi
  7. Prosedur Audit Dalaman