Assalaamualaikum WBT…

Shibaura Inst. of Technolgy (Japan) menawarkan biasiswa untuk program kerjasama diantara SIT-UTM didalam bidang-bidang penyelidikan yang berikut :

1) Urban Hydrology, Groundwater Hydrology
2) Soil mechanics, Geotechnical eng, Fill dam engineering, Rock mechanics
3) Environmental policy planning

Tawaran ini adalah terbuka kepada pelajar dan juga staf. Maklumat lanjut mengenai kaedah permohonan, program, biasiwa, dll boleh didapati di pejabat TDA.

Sekian T.kasih.

Associate Professor Ir Dr Mohd Hanim Osman
Timbalan Dekan (A).