Curriculum Vitae

1.    MAKLUMAT PERIBADI

 

 

2.    KELAYAKAN AKADEMIK   

 

 

3   JAWATAN/JABATAN BERTUGAS SEKARANG

 

 

 

4    PENGALAMAN KERJA DALAM DAN LUAR UTM