Administrative Experience

  1. Jan 1999 – Dec 1999, Head of Civil Engineering, Yayasan Pelajaran Johor
  2. Aug 2010 – Mar 2012, SPACE Coordinator, Universiti Teknologi Malaysia,
  3. Apr 2012 – Oct 2012, Head of Graduate Studies, Universiti Teknologi Malaysia
  4. Nov 2012 – Now, Manager of Graduate Studies, Universiti Teknologi Malaysia